Artikelen

Mentale ontwikkeling kind binnen vijf minuten te meten.

 

 

Mentale ontwikkeling kind binnen vijf minuten te meten

Bron: scientias.nl

 

 

 

Volgens Amerikaanse wetenschappers is het mogelijk om met behulp van een MRI-scan, en wiskundig programma in vijf minuten tijd te bepalen hoe

een kind zich tot op heden mentaal ontwikkeld heeft. In de toekomst kan de scan wellicht in een vroeg stadium tevens aangeven of een kind een

stoornis als autisme of schizofrenie heeft.

 

 

De onderzoekers legden vorig jaar al vast hoe de functies van het brein zich gedurende het leven ontwikkelen. Naarmate een kind groter wordt, ontwikkelt

het bepaalde verbindingen, terwijl andere verbindingen juist weer verzwakken.

Door het brein van een kind te scannen kan op basis van de verbindingen worden vastgesteld in hoeverre het kind zich mentaal ontwikkeld heeft.

 

Dat betekent dat de mentale ontwikkeling van het kind straks net zo snel is vast te stellen als het gewicht en lengte. Een scan duurt ongeveer vijf minuten en in

die tijd verzamelt het apparaat 13.000 metingen van verbindingen in de hersenen.

 

Door deze gegevens naast een grafiek met daarin de leeftijd en te verwachten mentale ontwikkeling te leggen, kan bepaald worden of het kind mentaal

goed ontwikkeld is of niet. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de methode ook gebruikt kan worden om specifieke aandoeningen als

schizofrenie en autisme op te sporen.

 

Daarvoor moeten echter eerst weer nieuwe gegevens worden verzameld en nieuwe wiskundige programma’s worden gebouwd.

Vorige maand bleek uit andere studies al dat autisme bij volwassen in het brein te zien is. Nu moet uit nader onderzoek blijken of dat ook voor

kinderen geldt.

 

Bronmateriaal:

"'Five-minute scan' to check child's brain development"

BBC.co.uk

Zoeken

Vertalen

Danish English French German Italian Portuguese Spanish

Advertentie