Regulier onderwijs.

 

 

Regelingen:

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Wet op de leerlinggebonden financiering (LGF of Rugzak).

 

 

U kunt ervoor kiezen om uw kind naar een gewone school te laten gaan. Die school krijgt dan geld voor extra onderwijs, begeleiding en aangepaste leermiddelen. Maar niet alle scholen zijn toegankelijk voor gehandicapte leerlingen.

 

 

Hoe kan een gewone school mijn kind goed opvangen?

Een gewone school is niet afgestemd op kinderen met een beperking of ziekte. Daarom krijgt de school die uw kind toelaat geld voor extra onderwijs en begeleiding en voor aangepaste leermiddelen voor uw kind.

 

Dit geld heet officieel leerling gebonden financiering, maar staat bekend als het rugzakje. Als ouder heeft u inspraak in de besteding van dat geld. Rugzakjes zijn er voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo.

 Waar is het geld in het rugzakje voor bedoeld?

In het rugzakje zit geld voor  extra lesuren voor uw kind. (via extra formatie van de leerkracht)  aangepast lesmateriaal voor uw kind. ondersteuning van de leerkracht van uw kind vanuit het REC (ambulante begeleiding),

 

waardoor hij of zij lessen beter kan afstemmen op uw kind De hoeveelheid geld is afhankelijk van het soort beperking van uw kind. Vergoedingen voor hulpmiddelen en verzorging worden op een andere manier betaald.

 

 

Welke school past bij mijn kind?

In het gewone onderwijs zijn er veel scholen om uit te kiezen. Het is handig om een aantal scholen in uw buurt te vergelijken door de schoolgids en kwaliteitskaart te bekijken en door de school te bezoeken. U kunt dan kijken of de school toegankelijk is, hoe de sfeer is, of er andere kinderen met een handicap zijn en hoe hun ervaringen zijn.

 

Als u niet de dichtstbijzijnde toegankelijke school kiest voor uw kind, loopt u de kans dat de gemeente het vervoer naar die school niet regelt of niet (helemaal) vergoedt.

 Mag een school mijn kind weigeren?

De school mag uw kind alleen weigeren door aan te tonen dat de school kinderen met een handicap niet goed kan opvangen op basis van beleid zoals geformuleerd in de officiële schoolgids) of doordat er echt geen plaats is. In de praktijk komt dit gelukkig weinig voor.

 Zijn alle schoolgebouwen toegankelijk voor kinderen met een handicap?

Schoolgebouwen in het lager en voortgezet onderwijs zijn niet wettelijk verplicht om toegankelijk te zijn voor leerlingen met een handicap. Ze zijn dat dan ook lang niet altijd. Gelukkig is die verplichting er wel bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie. U kunt dus niet eisen dat de school voor uw kind toegankelijk is, maar u kunt wel een moreel beroep doen op de school.

 

Een school zou het alle leerlingen mogelijk moeten maken om er les te krijgen. Een gehandicapt kind kan soms toch terecht op een school die niet helemaal toegankelijk is. Het kind krijgt dan alle lessen in lokalen of ruimtes die wel toegankelijk zijn.

 

AIs uw kind eenmaal is toegelaten tot de school, dan moet de school het volgen van de lessen mogelijk maken. In het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs mag een onderwijsinstelling het verzoek van een student om redelijke aanpassingen niet weigeren als die nodig zijn om het onderwijs te kunnen volgen.

 Hoe worden aanpassingen van basisscholen en middelbare scholen betaald?

Trapliften en aanpassingen aan de buitenkant van het gebouw zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. Aanpassingen in het gebouw zijn de verantwoordelijkheid het schoolbestuur (in het bijzonder onderwijs) of de gemeente (in het openbare onderwijs).

 

De scholen krijgen wel geld voor aanpassingen voor gehandicapten, maar ze zijn niet verplicht om dat geld ook echt daaraan te besteden. Omdat de verantwoordelijkheid voor de aanpassingen is verdeeld tussen school en gemeente, kunnen aanvraagprocedures nogal eens problemen opleveren.

 

 

Hoe krijgt mijn kind een rugzakje?

Als u een school heeft gevonden die uw kind wil toelaten moet u nog het rugzakje aanvragen. U meldt uw kind aan bij aan bij een speciale school of bij het REC, het samenwerkingsverband van speciaal onderwijs in uw regio (welke van deze twee opties voor u geldt verschilt per regio). Soms ook verwijst bijvoorbeeld uw huisarts u door.

 

Medewerkers van het REC helpen u met het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de aanmelding (het dossier). Dat duurt in de regel ten hoogste vier weken. Een onafhankelijke commissie, Commissie voor de Indicatiestelling of CvI, bekijkt dan of uw kind inderdaad een rugzakje nodig heeft (een indicatie krijgt).

 

Dit hang af van wat uw kind wel en niet kan en welke ontwikkeling mogelijk is. Na acht weken weet u meestal of uw kind een indicatie krijgt. Soms heeft het CvI zestien weken nodig. Met deze indicatie meldt u uw kind aan op de school van uw keuze.

 

 

Toegelaten op school en dan?

U kunt nu nagaan of u nog leerlingenvervoer, hulpmiddelen of extra zorg moet aanvragen. De school maakt in overleg met de ouders een handelingsplan voor het kind. Dat is een overeenkomst die de school met u sluit.

 

Er staat in welke resultaten de school wil bereiken en wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Als u het ermee eens bent zet u er uw handtekening onder.

 Geen rugzakje, kan ik toch voorzieningen krijgen?

Als uw kind geen indicatie heeft voor speciaal onderwijs of een rugzakje gaat het naar een gewone school. Maar het betekent niet dat het geen recht heeft op voorzieningen. Voor leerlingen die geen aanspraak kunnen maken op een rugzak, bijvoorbeeld kinderen met dyslexie, is het Weer Samen Naar School-beleid van de overheid.

 

Dit houdt in dat scholen in een regio samen geld krijgen voor de begeleiding van kinderen met een beperking, en samen bepalen hoe de middelen worden ingezet. Op die manier hoeft de leerling niet naar een andere school. U overlegt met de school hoe de leerkracht extra zorg kan bieden.

 Mijn kind heeft moeite met gewone examens. Kunnen ze worden aangepast?

Voor leerlingen met een handicap is het soms lastig een Cito-toets of examen te maken. Daarom mag uw kind aangepaste examens afleggen, bijvoorbeeld een examen dat in grote letters is gedrukt of wordt voorgelezen. Of de leerling mag de vragen beantwoorden op een computer of langer over het examen doen. De inhoud van het examen is hetzelfde.

 En na de middelbare school?

Na de middelbare school kan uw kind kiezen uit speciaal of gewoon beroepsonderwijs (mbo), of gewoon hoger onderwijs (HBO en universiteit).

 

Meer informatie

Leefwijzer
www.leefwijzer.nl

 

MEE
www.mee.nl
0900- 9998888

 

Meld- en adviespunt indicatiestelling LGF
www.meldpuntlgf.nl
030 - 2916636
Postbus 169
3500 AD Utrecht

 

Onderwijs en handicap
www.onderwijsenhandicap.nl

 

Oudervoorlichting leerlinggebonden financiering (Ouders en Rugzak)
www.50tien-oudersenrugzak.nl
0800-5010 (gratis, met keuzemenu) of 030-2970689

 

WEC-raad
www.wecraad.nl
030 - 2769911
Chr. Krammlaan 8-10

 

Zoeken

Vertalen

Danish English French German Italian Portuguese Spanish

Advertentie